Bruges børnepenge optimalt?

Hele tiden er det en eller anden diskussion om politik i TV og medierne. Nogle gange dukker emnet børnepenge op og hvor vi snakker om at alle skal have det, eller ikke skal. Lige nu er der nogle der modtager børnepenge selv om de på nogen måde skal bruge det. De har sagtens råd til, at undvære det, men alligevel skal de modtage de populære børnepenge. Princippet i Danmark er, at alle er lige og alle har på lige fod med alle andre, krav på de forskellige velfærdydelser. Det vil sige, at alle har krav på børnepenge hvis de lever op til reglerne. Også selv om de har nok penge selv til, at de ikke vil betyde noget om de skal have udbetalt børnepenge. Her snakker man så om, man skal ændre på det princip og differencerne offentlige ydelser og velfærd, så man kun får fx udbetalt børnepenge når man har et behov og kan man undvære dem, så skal man ikke få dem. Dog vil det være en helt anden måde, at forvalte statens penge på, end man har gjort i mange år. Ideen med den måde loven er nu, er at alle er lige uanset indkomst, social status og så videre. I princippet kunne en rigsmandssøn stadig få kontanthjælp selv om hans forældre havde råd til, at forsørge ham og også var villig til, at forsørge ham. Måske skal der en mere ihærdig diskussion af begrebet børnepenge så man kan få snakket det igennem og set på, om statens penge kan bruges ikke bare lidt bedre end i dag, men meget bedre. Der er en reel sandsynlighed for, at det kan man og, at det at ikke alle skal have lige adgang, hvis man kan sandsynliggøre, at man ikke skal have børnepenge da det vurderes man slet ikke har behov for det. Sådan en samfundsdebat kan der godt mangle og også noget som ville være en god debat at påbegynde. Den måde statens styres nu og med de udgifter der er, kan ikke forsætte for evig, med mindre vi skal hele tiden stifte mere og mere gæld i en uendelig negativ gældsspiral.

Disclaimer

Comments are closed.